Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Netheidsarbeider (M/V/X)

Functiebenaming : Netheidsarbeider (M/V/X) Laat uurrooster weekploeg & Laat uurrooster weekendploeg
Niveau : E
Dienst : Onderhoud
Departement : Leefkader
Hoofddoelstelling van de functie : Onderhoud van de openbare ruimte
Belangrijkste taken :

 • Autonoom de taken uitvoeren die hem door zijn leidinggevende zijn toevertrouwd
 • Werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met voorschriften, procedures en veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.
 • Onderhoud van minerale en niet-minerale gebieden in het openbaar domein
 • Verrichten van beperkte tuinbouwtaken (onkruid wieden, verzamelen van groenafval, sluizen snijden, enz.)
 • Laden van grote voorwerpen, van vuilzakken van de straatvegers en vuilbakken, ledigen van de waterslikkers
 • Sneeuwruimen en zout strooien
 • Deze takenlijst is niet limitatief

Profiel van de functie

Algemene en technische vaardigheden :

 • Respect en kennis van voorschriften, procedures en veiligheid en gezondheid maatregelen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Veelzijdigheid en flexibiliteit bij het uitvoeren van taken
 • Mondelinge basiskennis van de tweede landstaal

Relationele vaardigheden :

 • Teamgeest
 • Autonomie in het werk
 • Organisatorisch en planningsvermogen
 • Discretie en loyaliteit
 • Stiptheid en punctualiteit
 • Respect voor hiërarchie

Toelatingsvoorwaarden

Vereiste diploma’s : Geen enkele vereiste
Taalkennis : Tweetalig : Nederlands - Frans Het bezit van het taalbrevet van Selor is een troef
Rijbewijs : Een rijbewijs B is een troef

Aanbod

Contract van onbepaalde duur
Barema volgens het Sociaal Handvest voor niveau E met tweetaligheidspremie (voor de houders van het Selor taalbrevet)
Uurrooster week : 30u00 van maandag tot vrijdag van 15u tot 21u

Uurrooster weekend : 30u00 van donderdag tot maandag van 15u tot 21u
Ruime mogelijkheden tot het volgen van vormingen
Collectieve hospitalisatieverzekering
Tussenkomst openbaar vervoer kosten 100% (zie reglement)

Interesse ?

Om er zeker van te zijn dat uw sollicitatie ontvankelijk is, dient u uw sollicitatie enkel naar het volgende e-mailadres te sturen :

candidature@mlanderlecht.brussels

of per post :
Mission Locale d’Anderlecht
Birminghamstraat 225
1070 Anderlecht

+
uw volledige cv
uw motivatiebrief
een kopie van uw identiteitskaart

Uiterste datum om te solliciteren : 20/04/2021 

Referentie die verplicht moet worden vermeld wanneer u zich aanmeldt : NETHEIDSARBEIDER LAAT WEEK of NETHEIDSARBEIDER LAAT WEEKEND


Elke onvolledige aanvraag die de bovenstaande documenten niet bevat, wordt niet in behandeling genomen

Horaires
Horaires

Nous sommes joignables du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Nous sommes fermés au public le jeudi

Nos services

La Mission Locale d'Anderlecht est soutenue par

]